Spordivõistlus on lubatud ainult COVID-19 vastu vaktsineeritud, haiguse läbi põdenud isikutel. Nõue ei kehti alla 12 aasta ja 3 kuu vanustele ja kuni 18-aastastele (kaasa arvatud) või kes saavad 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks ja kes õpivad üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses, ning kellel puuduvad haiguse tunnused, erivajadustega isikute tegevustele ja riigi sõjalise kaitse või siseturvalisusega seotud tegevustele.

I 5.01 TÄHTVERE ETAPP
Uisk, sprint / Tartu linna MV
II 19.01 DENDROPARGI ETAPP
Klassika, eraldisstart / Tartu linna MV
III 2.02 LÄHTE ETAPP
Uisk, eraldistart / Tartumaa MV
IV 16.02 VOOREMÄE ETAPP
Klassika, ühisstardid
V 23.02 LÄHTE-VEDU SUUSASÕIT
Uisk, ühisstart
VI 9.03 PAARISSPRINT
Klassika, Tähtvere spordipark

Scroll to Top